تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98

تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98
تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98

آزمون کارشناسی ارشد 98 در 6 گروه آموزشی و 131 کد رشته در روزهای 23 و 24 خرداد 98 برای تمام دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. در آزمون صبح پنجشنبه ۲۳ خرداد، ۲۹۹ هزار و ۵۶۴ داوطلب در ۳۲ کد رشته، در بعدازظهر پنجشنبه ۲۳ خرداد، ۸۲ هزار و ۶۷۸ داوطلب در ۶۳ کد رشته و در صبح جمعه ۲۴ خرداد ۲۷۳ هزار و ۳۱۰ داوطلب در ۳۶ کد رشته به رقابت می پردازند.

تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98، ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ نفر می باشند. از تعداد ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب این آزمون تعداد ۳۰۸ هزار و ۵۴ نفر معادل ۵۰.۱۰ درصد داوطلبان زن و تعداد ۳۰۶ هزار و ۸۲۹ نفر معادل ۴۹.۹۰ درصد داوطلبان مرد هستند. تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ نسبت به آمار داوطلبان سال ۹۷ این آزمون ۱۲۱ هزار و ۵۰۲ نفر کمتر شده است. در جدول زیر تعداد هر کدام از داوطلبان بر اساس گروه تفکیک شده است.

 

ردیف گروه  تعداد داوطلبان تعداد کد رشته
1 علوم انسانی ۳۸۵ هزار و ۶۴۰ نفر 45
2 علوم پایه ۳۳ هزار و ۶۷۸ نفر 17
3 فنی و مهندسی  ۱۳۰ هزار و ۴۰۶ نفر 24
4 کشاورزی و منابع طبیعی ۱۷ هزار و ۸۵۱ 23
5 هنر  ۴۵ هزار و ۹۱۳ 13
6 دامپزشکی یک هزار و ۳۹۵ داوطلب 9

 

تعداد داوطلبان شرکت کننده در کد رشته های شناور آزمون کارشناسی ارشد 98

از میان ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب شرکت کننده، تعداد ۴۰ هزار و ۶۶۹ داوطلب نیز در کد رشته های دوم (شناور) شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۹۳ نفر معادل ۴۵.۲۳ درصد داوطلبان زن و تعداد ۲۲ هزار و ۲۷۶ نفر معادل ۵۴.۷۷ درصد داوطلبان مرد هستند.

با توجه به مجموع داوطلبان در کد رشته های اول و کد رشته های شناور در مجموع تعداد ۶۵۵ هزار و ۵۵۲ کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ صادر شده است. که از این تعداد ۳۲۶ هزار و ۴۴۷ کارت مربوط به خواهران و ۳۲۹ هزار و ۱۰۵ کارت مربوط به برادران است.

زمان اعلام نتایج اولیه ونتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 98

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 98 در تیر ماه می باشد. نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ در اواخر شهریور ماه اعلام می شود.

زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 پس از انتشار کارنامه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.