تاخیر در زمان برگزاری آزمون های علوم پزشکی - کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و زبان انگلیسی

کنکور ارشد وزارت بهداشت 98-97

با توجه به شرایط مناطق سیل زده و نظر به این که برخی از داوطلبان آزمون شرایط ویژه ای در اثر سیل دارند، تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و زبان انگلیسی در اولین نشست شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 98 اتخاذ و مقرر شد آزمون کارشناسی ارشد در تاریخ 27 و 28 تیر 98، آزمون دکترای تخصصی در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ و آزمون زبان MHLE در تاریخ ۱۲اردیبهشت ۹۸ برگزار گردد. 

در ادامه این نشست به بررسی گزارش عملکرد سال 97 و برنامه سال 98 حوزه آموزش در قالب بسته های تحول و برنامه های جاری نیز پرداخته شد. دکتر لاریجانی با اشاره به اثرات تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: استراتژی آموزش طی چند سال اخیر چه در ستاد و چه در دانشگاه ها مشخص شده و این یکی از اثرات اصلی برنامه های تحول است. لذا با توجه به زمان بر بودن و حرکت هایی که در دانشگاه ها در حال انجام است، اثرات آن به زودی در بسترهای پژوهش و ارائه ی خدمات مشخص خواهد شد.

همچنین در طراحی برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش به پایش این برنامه‌ها توجه ویژه ای شده و در برنامه‌های سال ۹۸ در کنار تدوین برنامه‌ها، پایش آن نیز دیده می‌ شود.

جشنواره شهید مطهری و نشست سیاست‌ گذاری در آموزش علوم پزشکی از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که با هدف اشتراک تجارب دانشگاه ها و مناطق آمایشی در زمینه برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین ماموریت های ویژه آموزش برگزار می شود.