4 کنکور سراسری تکمیل ظرفیت ندارند- آمار تکمیل ظرفیت بدون کنکورها

تکمیل ظرفیت کنکور 97 برای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار کنکور سراسری کشوری شامل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ و آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۹۷، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی و آزمون دکتری تخصصی علوم پایه، بهداشت و داروسازی و دندانپزشکی ۹۷ با توجه به سیاست شورای سنجش و پذیرش دانشجو مرحله تکمیل ظرفیت ندارد.

مرحله تکمیل ظرفیت از کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در سال ۹۷ حذف شد و داوطلبان فرصتی برای انتخاب رشته دوباره در آزمون های این مقاطع تحصیلی ندارند. رئیس مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت گفته است که این موضوع برای رشته های علوم پزشکی نیز صادق است و مرحله تکمیل ظرفیت برای دانشگاه های علوم پزشکی در کنکورهای ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی در سال ۹۷ نخواهیم داشت. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز اظهار داشته است، برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور مرحله تکمیل ظرفیت نخواهیم داشت و مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود. وی یادآور شد، تکمیل ظرفیت برای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در کنکور سراسری شامل این موضوع نمی شود.

آمار تکمیل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور و فرهنگیان در کنکور ۹۷

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد ثبت نام کنندگان در تکمیل ظرفیت رشته های کنکور 97 برای پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را 31 هزار و 429 نفر، در تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی کنکور ۹۷ در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور را ۳۷ هزار و ۷۱۷ نفر و در تکمیل ظرفیت رشته‌ های تحصیلی غیرانتفاعی ها در کنکور سراسری ۹۷ (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)  را ۱۴ هزار و ۱۴۱ نفر اعلام کرد.

در مجموع سه تکمیل ظرفیت برای مقاطع غیر از کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، تعداد ۸۳ هزار و ۲۸۷ ثبت نام کرده اند.