آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد 

آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد آغاز شده است. آن دسته از داوطلبان ذخیره اعلام شده در 11 مهر ماه که در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل فرم شماره 15 اقدام کرده اند و در هیچ یک از اعلام نتایج قبلی موفق به پذیرش نشده اند، می توانند حداکثر تا ساعت 24 چهارشنبه 9 آبان با مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر 100 رشته محل از میان رشته محل های ارائه شده در این مرحله اقدام نمایند. جدول رشته محل های قابل انتخاب توسط داوطلبان از طریق سامانه قابل دریافت است. داوطلبانی که در 23 مهر ماه حائز شرایط پذیرش شده اند و امکان شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت از آن ها سلب شده است، می توانند طبق رویه هر سال در صورت کسب حدنصاب نمره لازم از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از تسهیلات انتقال یا تغییر رشته بهره مند شوند. 

شرایط ثبت درخواست توسط متقاضیان حائز شرایط در نیمه دوم آذر ماه اعلام خواهد شد.