فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد 

فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد برای آن دسته که در اعلام 23 مهر ماه حائز شرایط پذیرش شده اند و امکان شرکت در فرآیند تکمیل ظرفیت این مرحله را ندارند، فراهم شده است. این داوطلبان طبق رویه هر ساله می توانند در صورت کسب حد نصاب نمره لازم، از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از تسهیلات انتقال و یا تغییر رشته در گروه علوم پزشکی بهره مند شوند.

شرایط ثبت درخواست توسط متقاضیان حائز شرایط پس از اعلام نتایج قطعی این مرحله در نیمه دوم آذرماه اعلام خواهد شد.

ضمناً به منظور ایجاد شرایط ادامه تحصیل برای متقاضیان، در سامانه انتخاب رشته علاوه بر امکان انتخاب یکصد رشته/ محل از گروه علوم پزشکی، گزینه انتخاب دانشگاه در رشته های گروه غیرپزشکی نیز در نظر گرفته خواهد شد.