اعلام رتبه بندی دانشگاه های جهان در 11 رشته موضوعی 

اعلام رتبه بندی دانشگاه های جهان در 11 رشته موضوعی 

رتبه بندی دانشگاه های جهان در 11 رشته موضوعی که توسط موسسه تایمز صورت گرفته از 17 اکتبر 2018 مصادف با 25 مهر ماه 97 به تدریج منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد. در این رتبه بندی دانشگاه آکسفورد انگلستان برای سه سال متوالی رتبه اول دانشگاه های جهان را به خود اختصاص داده بود. در مجموع رتبه بندی ۱۱ رشته موضوعی در چهار تاریخ متفاوت منتشر خواهد شد.

در ۱۷ اکتبر، ۶۶۶ دانشگاه برتر در رشته های علوم اجتماعی، ۵۸۵ دانشگاه ممتاز در حوزه تجارت و اقتصاد، ۴۲۸ دانشگاه برتر در حیطه آموزش و ۱۸۷ دانشگاه برتر در قلمرو حقوق معرفی خواهند شد. 

در ۳۱ اکتبر، رتبه بندی 506 دانشگاه برتر در رشته های هنر و علوم انسانی اعلام می شود. 

در ۷ نوامبر،۷۵۱ دانشگاه برتر در علوم زیستی، ۹۶۳ دانشگاه ممتاز در علوم طبیعی، ۴۶۳ دانشگاه برتر در روانشناسی و ۷۲۱ دانشگاه برتر در رشته های پزشکی و بهداشت معرفی می شوند.

در ۲۹ نوامبر، رتبه ۹۰۳ دانشگاه در رشته های مهندسی و فناوری و ۶۸۴ دانشگاه ممتاز در علوم کامپیوتر اعلام می شود. 

در رتبه بندی رشته های موضوعی، تایمز از ۱۳ شاخص عملکردی که برای رتبه بندی عمومی دانشگاه های جهان استفاده می کند، بهره گرفته است. تفاوت عمده این رتبه بندی در استاندارد سازی و تعدیل دقیق شاخص ها متناسب با رشته های موضوعی است.