ثبت نام وام شهریه به دانشجویان

ثبت نام وام شهریه به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ثبت نام وام شهریه به دانشجویان از یک آبان آغاز می شود و تا 30 آذر 97 ادامه دارد. سقف مبلغ وام و تعداد نیمسال بازپرداخت وام شهریه به دانشجویان برای هر مقطع تحصیلی  نیز اعلام شده است.

این وام به دانشجویان شهریه پرداز، دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی کاربردی پرداخت می شود.

امسال به نسبت سال گذشته پوشش دهی صندوق رفاه برای ارائه وام شهریه گسترش پیدا کرده است و دانشجویان بیشتری می توانند وام دریافت نمایند.

سقف مبلغ و تعداد نیمسال قابل پرداخت وام شهریه به دانشجویان

سقف مبلغ وام و تعداد نیمسال قابل پرداخت وم شهریه به دانشجویان مطابق جدول زیر می باشد:

شرح

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری ناپیوسته

نیمسال تحصیلی قابل پرداخت

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۸ نیم‌ سال

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۸ نیم‌ سال

مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۱۵۰۰۰۰۰ریال

۲۵۰۰۰۰۰۰ریال

افزایش مبلغ وام دانشجویان کاردانی غیرانتفاعی

مبلغ وام دانشجویان غیرانتفاعی در مقطع کاردانی هر ترم ۳۰۰ هزار تومان بود که به ۵۰۰ هزار تومان در هر ترم افزایش یافته است.

مراکز آموزش عالی می توانند پس از تخصیص اعتبار در سامانه صندوق رفاه دانشجویان تا سقف اعتبار پیش بینی شده نسبت به ثبت نام دانشجویان متقاضی واجد شرایط اقدام کنند.