پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد

پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان می توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه sajed.iau.ir برای بهره گیری از وام شهریه اقدام کنند.

در صورت ثبت نام داوطلبان در موعد مقرر در تقویم دانشگاهی، تخفیف شهریه مصوب در مورد آن ها اعمال می شود.

همچنین با توجه به محدودیت های مالی موجود و مطرح شده توسط برخی از داوطلبان و در راستای رفاه حال آن ها مقرر شد امکان حضور داوطلبان در واحدها و ثبت نام با پرداخت درصد محدودی از شهریه فراهم شود.