نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 اعلام شد

مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 97

نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ امروز ۲۰ شهریور ماه ۹۷ اعلام شد و تعداد ۴۰۹ هزار و ۳۵۳ نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قبول شدند.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری 97

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کنکور سراسری 97، ۴۰۹ هزار و ۳۵۳ نفر در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان می باشد که از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام شده است.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش و درج اطلاعات پرونده، شناسنامه ای و داوطلبی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

آمار ثبت نام کنندگان کنکور سراسری 97

آمار ثبت نام کنندگان کنکور سراسری 97، یک میلیون و ۵۴ هزا ر و ۲۱۸ نفر می باشد که از این  تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۶۷ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 97

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 97، ۹۱۰ هزار و ۲۵۱ نفر می باشد. از این تعداد ۵۹۲ هزار و ۹۲۲ نفر انتخاب رشته کرده بودند.