انتخاب رشته بیش از 60 درصد مجازین کنکور سراسری 97

جزئیات دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 97

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور، بر اساس آمار نهایی، از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد،۵۵۰ هزار و ۸۲۴ نفر ( ۶۰.۴۸ درصد) مجازین، انتخاب رشته خود را انجام دادند.

بر اساس آمار نهایی، تعداد ۴۰ هزار و ۷۱۹ نفر  صرفاً با سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ثبت نام و انتخاب رشته کردند.