عدم افزایش ظرفیت پزشکی 97

 

نتایج آزمون لیسانس به پزشکی 97

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاون آموزشی بهداشت، ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در کنکور سراسری 97 مانند سال گذشته است. شرایط دانشگاه ها نیز تغییری نخواهد کرد.

ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در کنکور سراسری 97

ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای دانشگاه های علوم پزشکی از طریق کنکور سراسری، به دلیل عدم تکمیل ظرفیت تحصیلات تکمیلی و رشته های تخصصی، به صورت مازاد در نظر گرفته شده است و ارتباطی با پذیرش از کنکور سراسری ندارد. همچنین به دلیل انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور و همچنین پذیرش دانشجوی خارجی بر اساس قراردادهای بین المللی، ظرفیت پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور تغییری نمی کند.

پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی

بنا به گفته معاون آموزشی بهداشت، برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی باید نیاز کشور و ظرفیت دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد. موضوع توجه به نیازسنجی سبب شده است که محاسبات نیروی انسانی مورد نیاز کشور در گروه پزشکی تا ۵ سال آینده تهیه شود.

همچنین محاسبات نیروی انسانی هم در گروه های دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و هم در گروه رشته های تخصصی تهیه و در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تصویب شده است و این محاسبات مبنای تربیت دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی است.