مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 97

مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 97

مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری 97 که از بعد از ظهر 15 مرداد آغاز شده است، تا ساعت 24 امشب 20 مرداد ماه می باشد. تا امروز شنبه ۲۰ مرداد تعداد ۲۶۳ هزار و ۱۹۸ نفر انتخاب رشته کرده اند. به عبارت دیگر ۴۰ درصد از میان داوطلبان مجاز، نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 97

به گزارش مهر، از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های کنکور سراسری 97

 ظرفیت پذیرش دانشگاه های کنکور سراسری 97، پیش از اصلاحیه دفترچه راهنما تعداد ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر بود که این میزان پس از اصلاحیه افزایش یافت.

مشاور عالی سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کردند که در مهلت باقیمانده با توجه به دفترچه های راهنمای انتخاب رشته و همچنین اصلاحیه های اعلام شده، نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل ۱۵۰ کدرشته محل را از میان کدرشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از گروه یا گروه های آزمایشی مجاز انتخاب کنند.