انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

دفترچه انتخاب رشته آزاد هم برای رشته های با آزمون و هم برای رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) منتشر شده است. دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، جدا از دفترچه انتخاب رشته 97 سنجش می باشد.

داوطلبان لازم است قبل از شروع به انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 را دانلود نمایند. اطلاعات لازم در مورد کد رشته ها و  جنسیت پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد  وجود دارد. داوطلبان مجاز به انتخاب 20 کد رشته/ محل در فرم انتخاب رشته خود می باشند. 

جهت دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 به لینک زیر مراجعه نمایید.