آغاز انتخاب رشته کنکور سراسری 97

جزئیات دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 97

انتخاب رشته کنکور سراسری 97 از امروز دوشنبه 15 مرداد ماه آغاز می شود. داوطلبان تا 20 مرداد ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

دفترچه انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 97

همچنین دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97 در رشته های بدون آزمون (پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی و با معدل کتبی دیپلم) نیز از بعد از ظهر 15 مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در روزهای 15 تا 24 مرداد ماه 97 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 97

از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تنها ۱۵۰ نفر مجاز به انتخاب رشته نیستند. در واقع ۹۹.۹۸ درصد از حاضرین جلسه آزمون، مجاز به انتخاب رشته هستند. این آمار نسبت به آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری 96، 71 هزار و 784 نفر افزایش داشته است.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل ۱۵۰ کدرشته محل را از میان کدرشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از گروه یا گروه های آزمایشی مجاز انتخاب کنند.

ظرفیت پذیرش در گروه های آزمایشی کنکور سراسری 97

ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال ۹۷ (به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی) در مجموع ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر است که از این ظرفیت تعداد ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و تعداد ۵۸۱ هزار و ۸۷۵ نفر منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند.

بر اساس ظرفیت اعلام شده، ۲۳.۷۲ درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در ۵ گروه آزمایشی بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و ۷۶.۲۸ درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در ۵ گروه آزمایشی منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی است.