نتایج آزمون لیسانس به پزشکی 97

نتایج آزمون لیسانس به پزشکی 97

دانشگاه علوم پزشکی تهران نتایج آزمون لیسانس به پزشکی 98-97 را اعلام کرد. در جدول زیر می توانید اسامی پذیرفته شدگان در مرحله اول یازدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی 98-97 مشاهده نمایید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

کوثر ابوحمزه

2

لیلا اصل سجادی

3

فاطمه پورجولا

4

هدیه حبیبی

5

فاطمه خلج

6

حسنی خمان کرمی

7

بهناز دیزگوین زمانی

8

حسین رحیمی

9

غزاله رئوفی

10

عسل زروانی

11

ملیکا ساری دهقانی

12

حانیه عباسی

13

فاطمه عبدلی

14

شیرین علاسوند

15

مریم قرنی

16

شبنم قریبه زاده ابراهیم

17

مژگان قوام آذرنیا

18

فاطمه کردعلیوندی

19

مریم میرزائیان

20

نسترن نیا علیزاده

 

آزمون مرحله دوم لیسانس به پزشکی 97

آزمون مرحله دوم لیسانس به پزشکی 97 دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز سه شنبه 26 تیر ماه برگزار می گردد. پذیرفته شدگان آزمون کتبی باید برای شرکت در ازمون مرحله دوم لیسانس به پزشکی به نکات زیر توجه کنند.

پذیرفته شدگان مرحله اول باید در روز سه شنبه 26 تیر ماه راس ساعت 7:30 صبح تا ساعت 12 به همراه کارت ملی یا شناسنامه خود در مرکز مهارت های بالینی ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، خیابان پور سینا حضور یابند.

این افراد باید به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده و دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و سایر سوابق برجسته خود را فهرست کرده و به همراه کپی مستندات در روز سه شنبه 26 تیر ماه به برگزار کنندگان آزمون تحویل نمایند. کپی ها به هیچ عنوان برگشت داده نمی شوند و در صورت لزوم اصل مدارک در آینده درخواست خواهد شد.