تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران در دوره ترکیبی سلامت عمومی

تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی دانشگاه ایران در دوره ترکیبی سلامت عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، امکان تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره «ترکیبی سلامت عمومی» دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز شد.

دانشجویان استعداد های درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره MD-MPH  (مدرک  MD-MPH یک مدرک ادغام شده پزشکی و سلامت عمومی است) پس از گذراندن امتحان جامع علوم پایه مقطع فیزیوپاتولوژی یا سال اول دوره کارآموزی، می توانند از 31 تیرماه 97 برای ثبت نام اولیه اقدام نمایند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

دانشجویان رشته پزشکی عضو کمیته های تحقیقات دانشجویی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه و مرکز مجد دانشگاه، علاقمند گذراندن دروه MD-MPH، ضروری است سابقه فعالیت های علمی تحصیلی خود را به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه دهند تا از طریق کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه در این مورد تصمیم گیری شود.