داوطلبان گروه آزمایشی تجربی بیشترین داوطلبان کنکور 97

داوطلبان گروه آزمایشی تجربی بیشترین داوطلبان کنکور 97

بنا بر گزارش مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان گروه آزمایشی تجربی بیشترین داوطلبان کنکور سراسری 97 را تشکیل می دهند. گروه های آزمایشی علوم انسانی، ریاضی، هنر و زبان های خارجی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور 97 به تفکیک گروه آزمایشی

همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید از یک میلیون و 11 هزار و 825 داوطلب که در کنکور سراسری 97 ثبت نام کرده اند، بیشترین داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی با تعداد 642 هزار و 451 قرار دارند.

تعداد کل داوطلبان ثبت نام شده در کنکور 97

ردیف

گروه آزمایشی

تعداد داوطلبان

یک میلیون و 11 هزار و 825

1

علوم ریاضی و فنی

144 هزار و 550

2

علوم تجربی

642 هزار و 451

3

علوم انسانی

205 هزار و 26 نفر

4

هنر

12 هزار و 260

5

زبان های خارجی

7 هزار و 538

 

زمان برگزاری کنکور سراسری 97 به تفکیک گروه آزمایشی

در جدول زیر می توانید زمان برگزاری کنکور سراسری 97 به تفکیک گروه های آزمایشی که در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و کد رشته های آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ، در روزهای پنج شنبه و جمعه 7 و 8 تیرماه 97 برگزار می شود را مشاهده نمایید.

ردیف

گروه آزمایشی

زمان برگزاری

1

علوم ریاضی و فنی

صبح روز پنجشنبه هفتم تیر ماه 97

2

علوم تجربی

صبح روز جمعه هشتم تیر ماه

3

علوم انسانی

صبح روز پنجشنبه هفتم تیر ماه 97

4

هنر

بعد از ظهر پنجشنبه هفتم تیرماه 97

5

زبان های خارجی

بعد از ظهر جمعه هشتم تیر ماه

 

دفترچه سوالات کنکور 97

بنا به گفته دکتر حسین توکلی یک پاسخنامه و دو دفترچه حاوی دفترچه شماره 1 (سوالات عمومی) و دفترچه شماره 2 (سوالات اختصاصی) در یک بسته به داوطلبان گروه های آزمایشی پنج گانه داده خواهد شد تا در مدت زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهند.