ابلاغ بخشنامه جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از ابلاغ بخشنامه گروه های آموزشی این دانشگاه خبر داد. وی اظهار داشت که بخشنامه قبلی با توجه به اهمیت گروه های آموزشی در نظام واحدهای دانشگاهی، نیاز به بازنگری و شفاف سازی شرح وظایف و روش انتخاب مدیران گروه های آموزشی داشت و این بازنگری به طور کامل انجام گردید.

ابلاغ بخشنامه جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد

موارد بخشنامه جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد

مواردی که در بخشنامه جدید گروه های آموزشی دانشگاه آزاد مطرح گردید، عبارتند از:

  • ساختار گروه آموزشی متشکل از 5 نفر از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته
  • شرایط و شرح اختیارات شورای گردهمایی آموزشی
  • شرایط احراز و نحوه انتخاب مدیر گروه های آموزشی برای دوره های دو ساله
  • ساعت موظفی اعضا و میزان معافیت
  • نحوه حضور و شرح وظایف مدیران گروه 

واحدهای دانشگاهی باید از تابستان 97 برای انتخاب مدیران گروه های آموزشی طبق مصوبه اخیر برنامه ریزی کنند. انتخاب این افراد و تشکیل منظم جلسات گروه های آموزشی، در جهت ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و نظارت بر امور بسیار موثر می باشد.