آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 97 تا ساعت 24 روز سه شنبه 22 خردادماه می باشد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد 97 می توانند تا این تاریخ برای انتخاب 100 کدرشته از میان کدرشته امتحانی مجاز خود اقدام کنند.. داوطلبانی که انتخاب رشته کرده اند می توانند با توجه به اصلاحیه منتشر شده نسبت به ویرایش کدرشته های انتخابی خود اقدام کنند،

آمار داوطلبان شرکت کننده و مجاز به انتخاب رشته در کارشناسی ارشد 97

بنا به آمار سازمان سنجش آموزش کشور از تعداد 736 هزار و 387 داوطلب ثبت نام شده در کنکور کارشناسی ارشد 97، 575 هزار و 6 نفر در جلسه آزمون حاضر شدند و از این تعداد داوطلب حاضر در جلسه کنکور ارشد امسال تعداد 573 هزار و 949 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. و از این تعداد داوطلب مجاز به انتخاب رشته، تاکنون 265 هزار و 620 نفر، کد رشته های مورد نظر خود را انتخاب کردند. زنان با آمار 287 هزار و 421 داوطلب بیشترین مجازین این آزمون هستند. بررسی این آمار نشان می دهد که تعداد داوطلبان شرکت کننده در کنکور ارشد 97 امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد 97

ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور در سال 97 افزایش یافته است. ظرفیت پذیرش دانشگا ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد امسال،  به جز دانشگاه آزاد اسلامی حدود 155 هزار نفر است.