زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 97، بنا به گفته رئیس مرکز سنجش و پذیرش هفته آخر خرداد ماه منتشر می شود. همزمان با انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کارشناسی ارشد آزاد، انتخاب رشته آغاز نمی شود و زمان انتخاب رشته دوره کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

جزئیات مربوط به رشته محل ها و نحوه ی پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد آزاد ذکر شده است.

عدم حذف رشته در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با تاکید بر عدم حذف هیچ رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد، اظهار داشت ممکن است در مقطعی ظرفیت پذیرش رشته ای صفر شود اما بنا به ضرورت و تقاضا ممکن است چند سال دیگر دوباره پذیرش انجام شود.

مراحل ثبت نام در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

تمام مراحل ثبت نام در مرکز سنجش و پذیر دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از سامانه داخلی دانشگاه که در مرکز سنجش طراحی شده است انجام می شود. همچنین نرم افزارهایی برای طراحی آمایش، کمیسیون موارد خاص و نیاز های دانشجویی تهیه شده است. یک داشبورد مدیریتی نیز برای کنترل فعالیت های آموزشی مانند ثبت نام تهیه شده است و سامانه جدیدی برای نظارت و ارزیابی طراحی شده که از ماه آینده به مرحله اجرا گذاشته می شود. اگر تقاضا برای یک رشته در دو واحد دانشگاهی که فاصله آن ها کمتر از 50 کیلومتر است، کم باشد و کلاس ها به حدنصاب کافی نرسد، با تجمیع دانشجویان در دو واحد دانشگاهی از اساتید هر دو واحد استفاده بیشتری می شود.