توقف راه اندازی دوره های جدید در پردیس های خودگردان

توقف راه اندازی دوره های جدید در پردیس های خودگردان

راه اندازی دوره های جدید در پردیس های خودگردان به دلیل بازنگری سیاست پذیرش دانشجو در این پردیس ها از سوی وزارت علوم، متوقف شد.

بازنگری سیاست های پردیس های دانشگاهی از سال ۹۳

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری بعد از اعتراضات گسترده دانشجویی نسبت به فعالیت پردیس های دانشگاهی و خروج این پردیس ها از ماموریت اصلی خود، در سال ۹۳ بازنگری سیاست  های پردیس های دانشگاهی را در دستور کار خود قرار داد که همچنان ادامه دارد

از زمانی که وزارت علوم وعده بازنگری سیاست های پردیس های دانشگاهی را اعلام کرده، بیش از ۳ سال می گذرد، دراین مدت اعتراض به پولی شدن آموزش عمومی به پای ثابت اعتراض های دانشجویی تبدیل شده است.

پرديس خودگردان يا بين الملل

ایجاد پردیس های خودگردان از سال ۹۰، تحت عنوان پردیس بین الملل کلید زده شد. در ابتدا هدف از راه اندازی این پردیس ها، ایجاد ظرفیت های جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور و جذب دانشجویان بین المللی بود

اما سال به سال و در فرآیندی تدریجی این پردیس ها از مسیر و ماموریت اصلی خود منحرف شدند. بطوریکه امروز دیگر خبری از نام پردیس بین الملل نیست و به جای آن، رسما از پردیس های خودگران یا پولی نامبرده می شود که با اخذ شهریه هایی بالا، اقدام به پذیرش دانشجو در بهترین دانشگاه های کشور می کنند.

 از سوی دیگر دانشگاهها نیز حاضر نیستند از توسعه این دوره ها کم کنند زیرا با توجه به وضعیت بودجه، دریافت شهریه از دانشجویان پردیس ها خود به منبع درآمدی برای دانشگاهها تبدیل شده است

دانشجویان معترض معتقدند، رشد و گسترش پردیس‌های بین‌المللی، افزایش شمار دانشجویان پولی، در کنار کاستن سال به سال تعداد دانشجویان روزانه علاوه بر شکل‌های مختلف تبعیض آموزشی، چنان ضربه‌ای به کیفیت آموزش و پژوهش علمی زده است که تولید انبوهی از صاحبان عاری از تخصص مدارک دانشگاهی تنها بخش کوچکی از نتایج فلاکت بار آن است.

تعداد پردیس های خودگردان

در حال حاضر حدود ۵۳ پردیس خودگردان در ۴۸ دانشگاه سراسری مشغول به فعالیت هستند. پردیس های خودگردان دوره هایی هستند که با شهریه اداره می شوند. این دوره ها از قبل برقرار شده اند و تا زمانی که مشتری داشته و برای دانشگاه صرفه مالی داشته باشند، دانشگاه ها آن دوره ها را حفظ می کنند و با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه ها در دوره های بدون شهریه و روزانه این دوره ها به تدریج تعدیل می شوند.. همچنین با کاهش جمعیت دانشجویی در تمام زیر نظام های دانشجویی، جمعیت دانشجویی پردیس ها نیز کاهش یافته است.

آخرین وضعیت پردیس های خودگردان

 معان آموزشی وزیر علوم درباره آخرین وضعیت پردیس های پولی و برنامه وزارت علوم برای این پردیس ها گفته است که برنامه ای برای جمع و تعطیل کردن پردیس های دانشگاهی  نداریم.