انتقالی دانشجوی پزشکی با استفاده از آگهی ممنوع شد!

از امروز، بر اساس قانون ممنوعیت انتقال دانشجوی پزشکی با آگهی، دانشجویان علوم پزشکی باید به جای آگهی های کاغذی جابجایی دانشجو، تنها از مسیر قانونی درخواست نقل و انتقال خود را بدهند.

در بهمن سال 87 با تصویب شورای برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، جابه‌جایی در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع اعلام شود اما باز هم این روند ادامه داشت. در سال 89 نیز بخشنامه ای صادر و این مسئله به دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران واگذار شد. با رشد دانشجویان و با توجه به شرایط کنکور و رشته های پرمتقاضی که موجب شده بود برخی از داوطلبان رشته های پرمتقاضی توجه چندانی به شرایط شهرهای محل پذیرش نداشته باشند، مشکلات و دردسرهای جابجایی و انتقال همچنان پابرجا بود.

نقل و انتقال دانشجویان با ایجاد سامانه الکترونیک

در سال 95 با ایجاد سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نیمسال دوم 96-97 تقاضاهای انتقال و مهمانی از طریق سامانه انتقال و مهمانی، بر اساس بازه های زمانی اعلام شده صورت گرفت و استفاده از سامانه دانشگاه در این خصوص ممنوع شد.

تبصره های موجود در آیین نامه های آموزشی می گوید هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد و صحت هر یک از مواردی که در آیین نامه به عنوان شرایط آمده باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

همچنین بر اساس تاکید آیین نامه انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های تهران جز در موارد مذکور در ماده ۴۴ و همچنین انتقال از دانشگاه های غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد با رعایت ضوابط بلامانع است.

آئین نامه های آموزشی در سامانه الکترونیک

بخش مربوط به انتقال دانشجویان در آیین نامه های آموزشی مربوط به داروسازی، دندانپزشکی، کاردانی و کارشناسی ذکر شده است.

با توجه به تاکید آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مبنی بر ممنوعیت انتقال و تغییر رشته و جابجایی، در این مقاطع تنها میهمانی آن هم با شرایط خاص امکان پذیر است.

بر اساس مواد مورد تاکید آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی درصورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان معین در دانشگاه مبداء ممکن نباشد، دانشجو می تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه یا دانشکده دیگری که مجری دوره است به صورت میهمان بگذارند و در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است. همچنین تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحدهای آموزشی دوره تجاوز کند.

در فصل هشتم آیین نامه آموزشی دوره دکتری داروسازی در بخش انتقال ماده ۴۲ آمده است: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 43 آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان پزشکی

بر اساس ماده ۴۳ این آیین نامه؛ انتقال دانشجو با توافق دانشگاه های مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:

ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد. متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه نقصد حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد. میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل ۱۲ باشد. نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل، از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد

تبصره: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد سپرده اند، با رعایت شرایط ماده ۴۳ و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.

شرایط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی

  1. بر اساس ماده 44 انتقال دانشجو با محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده با توافق دانشگاه های مبداء و مقصد خارج از شرایط مذکور در ماده ۴۳ (به استثنای شرط اول)
  2. شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
  3. بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.
  4. ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط در شهر دیگری باشد.

زمان ارائه درخواست انتقالی دانشجویان پزشکی

  • دانشجویان در کارشناسی بعد از گذراندن یک ترم می توانند درخواست انتقالی بدهند.
  • در دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی حداقل باید ۲ ترم را گذرانده باشد که درخواست انتقال دهند.
  • دانشجویی که می خواهد در بهمن ماه سرکلاس بنشیند باید حداکثر تا آذرماه درخواست خود را ارائه داده باشد و برای ترم مهرماه نیز این درخواست ها باید در اردیبهشت ماه ارائه شده باشد اما برخی از دانشجویان امسال اصرار می کردند که در دی ماه درخواست خود را ارائه کنند.

میزان نقل و انتقال دانشجویان پزشکی

از مجموع ۲۰۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی که در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند حدود ۴ هزار درخواست وجود دارد اما پس از بررسی نهایی با ۱۰ تا ۱۲ درصد این درخواست ها موافقت شده است.