ارشد سم شناسی پزشکی برای دارندگان لیسانس گیاه پزشکی
اعلام ظرفیت پذیرش تکمیلی دستیاری فوق تخصصی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ میزان ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی اعلام گردید. داوطلبان تا جمعه ۲۴ آذر فرصت دارند انتخاب رشته نمایند.

مرحله تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در راستای تامین نیروی انسانی فوق تخصصی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، و باستناد ماده ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی اجرا گردید.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرحله تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی را با رعایت مفاد اعلام شده و از بین افراد واجد شرایط  انجام می شود.

این گروه از پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهدات خاص به نفع دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می باشند.

شرکت کنندگان سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی که با رعایت مقررات موفق به کسب قبولی در مرحله اصلی نشده اند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir ۲۹۹۱/۹/ ۲۹۹۱ می توانند تا ۲۴ آذر ماه ۹۶ با انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به مندرجات جداول ضمیمه، با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز ثبت نام نمایند.

نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت:

کسب حدنصاب نمره قبولی تراز شده در مرحله کتبی آزمون مذکور با احتساب ضرایب مربوط به رشته فوق تخصصی انتخابی

افراد دارای حد نصاب قبولی در مرحله کتبی، جهت شرکت در مرحله شفاهی آزمون مورد دعوت قرار خواهند گرفت. تاریخ و محل برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً اعلام می شود.

کسب حد نصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی و قرار گرفتن در نمرات کل برتر شرکت کنندگان در آزمون برابر ظرفیت مورد تقاضا

تعیین محل آموزش از سوی هیات ممتحنه آزمون رشته فوق تخصصی مربوطه پس از کسب قبولی صورت می یابد.

تعهدات:

تعیین محل تعهدات از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و در محلهای معرفی شده در جداول ضمیمه صورت می شود.

مدت تعهدات خاص این گروه از پذیرفته شدگان در رشته های فوق تخصصی نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، کلیه کودکان و قلب کودکان به میزان برابر مدت آموزش خواهد بود.

مدت تعهدات خاص این گروه از پذیرفته شدگان در سایر رشته های فوق تخصصی به میزان دو برابر مدت آموزش خواهد بود.

ثبت نام و شروع به دوره:

تاریخ ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد. در بدو شروع به دوره، کلیه پذیرفته شذگان ملزم به ارائه سند تعهد محضری خاص با رعایت مقررات مربوطه و مفاد این دستورالعمل هستند.

از شروع به دوره افرادی که تعهد محضری موضوعه را ارائه نکنند جلوگیری بعمل خواهد آمد. عدم سپردن تعهد محضری خاص به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

محل تکمیل ظرفیت سی وچهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی
ردیف اسامی رشته های فوق تخصصی تهران ایران شهیدبهشتی شیراز اصفهان مشهد تبریز اهواز بقیة الله (عج) مازندران
رشته های وابسته به داخلی
۱ نفرولوژی * * * * * * * * *  
۲ خون و سرطان بالغین *     *     *     *
۳ بیماریهای قلب و عروق   *   * * * *      

 

محل تکمیل ظرفیت سی وچهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی
ردیف اسامی رشته های فوق تخصصی تهران ایران شهیدبهشتی شیراز مشهد تبریز اهواز کرمانشاه کرمان همدان
رشته های وابسته به کودکان
۱ قلب کودکان           *        
۲ طب نوزادی و پیرامون تولد *       *       * *
۳ خون و سرطان کودکان * * * *     *      
۴ کلیه کودکان *     * *     *    
۵ عفونی کودکان * *   *            
۶ ریه کودکان     *     *        

 

محل تکمیل ظرفیت سی وچهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی
ردیف اسامی رشته های فوق تخصصی تهران ایران شهیدبهشتی شیراز اصفهان مشهد تبریز کرمانشاه
رشته های وابسته به جراحی قلب
۱ جراحی قلب و عروق * * * * * * * *

 

همین الان می توانید ثبت نام کنید