علوم پزشکی
بازنگری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام نمود: بازنگری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به اتمام رسیده و اولین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاهها در دولت دوازدهم برگزار می گردد.

به ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت ماموریت های داده شده که یکی از این ماموریت ها بازنگری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می باشد که در حال انجام می باشد و در آبان ماه  پایان می یابد.

دکتر لاریجانی در سومین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در دولت دوازدهم که به بررسی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اختصاص داشت، با اشاره به روند تدوین و اجرای این بسته ها گفت: این بسته ها مسیر حوزه آموزش در دانشگاهها را روشن کرد و امروز دانشگاهها در کنار کارهای جاری که انجام می دهند می دانند برای توسعه آموزش علوم پزشکی باید چه مسیری را طی کنند.

لاریجانی با اشاره به اینکه بسته های تحول و نوآوری با نظر تمامی دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی کشور تدوین شده بیان کرد: در ابتدای اجرای این بسته ها در سال ۹۴ جلسات متعددی با مسئولین دانشگاهها برگزار گردید و ضرورت تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برای دانشگاهها تبیین شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در طی ۳ سال گذشته تمام سعی دست اندرکاران بر این بوده که بدنه اجرایی آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور را با این بسته ها آشنا کنند گفت: بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طی جلسات متعدد با سطوح مختلف در دانشگاهها ارائه شد و همچنین این بسته ها برای تمامی اعضای هیات علمی دانشگاهها ارسال گردید.

وی خاطر نشان کرد: امروز شاهد ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها هستیم و در بسیاری از دانشگاهها اعضای هیات علمی به صورت فعال در کارگروه های متعدد مرتبط با بسته های تحول آموزش مشارکت داده می شوند.

لاریجانی اظهار داشت: بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی باعث شد روسای دانشگاهها و سایر مسئولین به حوزه آموزش بیشتر توجه کنند. این در صورتی است که با توجه به چالش های متعدد در حوزه های بهداشتی و درمانی کشور، آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها مغفول مانده بود.

رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت تاکید کرد: اجرای بسته های تحول و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته است و در همین مدت زمان کوتاه می بینیم که برنامه هایی در دانشگاهها آغاز شده که تحقق آن در چنین مدت زمان اندکی قابل تصور نبود.

وی افزود: اکنون تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور یک صفحه در سامانه Education Iran دارند که می توانند ظرفیت های خود را در این صفحه معرفی کنند و برنامه های آموزشی که در شورای عالی برنامه ریزی ترجمه شده به تناسب رشته مقاطع ارائه شده در دانشگاه بر روی صفحه مربوطه قرار می گیرد.

لاریجانی اضافه کرد: بسیاری از دانشگاهها اکنون مسیر خود را در عرصه های بین المللی پیدا کرده اند و اقدام به جذب دانشجوی خارجی کرده اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و همچنین اعتباربخشی آموزش بیمارستان های آموزشی برنامه ای بود که از چند سال قبل دست اندرکاران مربوطه در صدد اجرای آن بودند  گفت:‌ اکنون می بینیم ظرف مدت ۶ ماه این فرایند انجام شده و جوش و خروشی در دانشگاهها ایجاد کرده تا بتوانند خود را به استانداردها نزدیک تر کنند.

وی افزود: بی شک تمامی این اقدامات و سایر اقداماتی که در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام شده موجب ارتقای کیفیت آموزش را فراهم می کنند.

لاریجانی تاکید کرد: البته انتظار این نیست که یک دانشگاه در تمامی زمینه ها حرکت کند بلکه هدف از بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی این است که دانشگاهها توانمندی های خود را بهتر بشناسند و در راستای این توانمندی ها ماموریت های مشخصی را در سطح کشور پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم در نظر است تا ایت بسته ها به طور کامل در سطح کشور استقرار یابند. باتوجه به اینکه بخشی از اقدامات برای تحقق بسته ها در ۳ سال گذشته صورت گرفته ضروری است تا  این بسته ها بازبینی شود.

رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با اشاره به اینکه فرایند بازبینی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی آغاز شده گفت: این بسته ها ۳ سال در محیط و توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجرا شده و قاعدتا در کنار مدیران ستادی باید از تجارب مدیران دانشگاهها نیز بهره برداری شود.

وی افزود: با ساز و کار ویژه ای نظرات دانشگاهها درخصوص بسته ها گرفته شد و ارزیابی نیز درخصوص روند اجرای این بسته ها در سطح ملی صورت گرفته است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه بسته های تحول با نظر تمامی دست اندرکاران حوزه آموزش بازبینی خواهد شد گفت: ویرایش اول بازبینی بسته ها آماده شده که طی جلسات متعدد با مدیران حوزه آموزش و کارگروه های ویژه بسته ها بررسی می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اولین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاهها در آبان ماه برگزار خواهد شد و در این نشست نظرات معاونین آموزشی دانشگاهها درخصوص بازنگری بسته ها مجدد اخذ خواهد شد.

رئیس ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت خاطر نشان کرد: این بسته ها سیاست های کلان تحول در آموزش است و برای عملیاتی سازی لازم است بسته ها در سطوح دیگر یعنی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین در سطح دانشکده ها، گروههای آموزشی و ... نیز طراحی شود.

لاریجانی گفت: به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ماموریت داده شده تا سطوح دیگر برنامه را با همکاری مراکز توسعه دانشگاهها تدوین کنند و این فرایند به مرور پیش خواهد رفت.

همین الان می توانید ثبت نام کنید