به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۶ منتشر  نمود.

فرآیند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ تیرماه با رقابت نزدیک ۸۰ هزار داوطلب بود.

کارنامه و نتایج اولیه این آزمون پنجشنبه ۱۲ مرداد منتشر و داوطلبان مجاز تا ۱۵ مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام نمایند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین تغییرات جدید کلید نهایی در چند رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٦ گروه پزشکی را منتشر نمود.

تغییرات جدید کلید نهایی سوال های آزمون کارشناسی ارشد
رشته شماره سوال گزینه صحیح رشته شماره سوال گزینه صحیح
علوم آزمایشگاهی ١ ۴ الف و ب آمار زیستی ۱ حذف
علوم آزمایشگاهی ٢ ۳۴ الف و ب نانو تکنولوژی ۵۸ ج
مهندسی پزشکی بیو مواد ۱۰۹ الف و ب بهداشت حرفه ای ۱۵ د
علوم تغذیه ۶۶ حذف بهداشت حرفه ای ۲۲ حذف
شیمی دارویی ۹۶ حذف بهداشت حرفه ای ۵۶ حذف
سم شناسی ۶ حذف حذف کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۲۴ حذف

همین الان می توانید ثبت نام کنید