گرایش های علوم تربیتی
بازنگری بیش از ۲ هزار رشته درسی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم بیان نمود: بازنگری بیش از ۲ هزار رشته درسی در یکی دوسال اخیر با مجوز ۲۵۰ رشته محل نیمه حضوری و مجازی دانشگاه پیام نور صادر گردید.

همایش اخیر توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ها و تصمیماتی که دراین همایش اخذ گردید، تلفیق کارگروه‌ های برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در راستای هماهنگی و ارتباط بیشتر و رصد و نظارت بر روند عملیاتی شدن برنامه های درسی در دانشگاه‌ها انجام شد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم افزود: توسعه هدفمند آموزش عالی و توجه به ماموریت گرایی از محورهای برنامه ریزی جدید وزارت علوم می باشد، با این هدف با توجه به ماموریت دانشگاه پیام نور برای آموزش نیمه حضوری و مجازی، در یکی دوسال اخیر مجوز ۲۵۰ رشته محل نیمه حضوری و مجازی به این دانشگاه ارایه می باشد.

وی گفت: از دیگر محورهایی که بر روی آن تمرکز گردید، بازنگری برنامه های درسی و هدایت آنها به سمت ارایه واحدهای کارآفرینی و کارآموزی در برنامه های درسی جدید می باشد.

برنامه ریزی متناسب با بازار کار از اولویت های وزارت علوم برای توسعه آموزش عالی می باشد و در همایش فوق عنوان گردید که با برنامه ریزی از توسعه بی رویه برخی از رشته هایی که کارایی نداشته، جلوگیری کرده و به سمت رشته هایی که بیشتر مورد نیاز هستند به ویژه در گروه علوم پایه حرکت نمود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم بیان نمود: از ۳ هزار رشته موجود  تا کنون بیش از دو هزار رشته بازنگری گردید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید