به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه تربیت مدرس  رشته مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد اندازی می نماید.

دانشگاه تربیت مدرس، شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته  مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اعلام نمود.

پذیرش دانشجو در این دوره منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید