ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت
تصویب رشته دکتری حقوق خانواده

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد اسحاقی رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی بیان نمود: رشته دکتری حقوق خانواده نهایی گردید.

اسحاقی گفت: رشته حقوق خانواده رشته ای جدید است و با توجه به تحولاتی که در بحث خانواده وجود دارد، لازم است که به صورت تخصصی در نهاد های علمی درخصوص آن کار گردد.

محمد اسحاقی بیان نمود: رشته فوق همه جنبه های مختلف روانشناختی، اقتصادی، جامعه شناختی، مبانی دینی، حقوق و تکالیف و مسئولیت اعضای خانواده را مورد توجه قرار می دهد.

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول علوم انسانی افزود: رشته حقوق خانواده پس از تصویب در شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در مقطع دکتری دانشگاه ها راه اندازی می گردد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید