جلسه کنکور
صدور مجوز راه اندازی ۳۴رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ ابوالفضل فراهانی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام نمود: مجوز راه اندازی ۳۴ رشته محل کارشناسی ارشد توسط  دانشگاه پیام نور از سوی شورای گسترش آموزش وزارت علوم صادر شد.

ابوالفضل فراهانی گفت: این رشته محل ها طبق سند آمایش و براساس طرح مطالعاتی دانشگاه، تقاضا و بررسی شده بود که شورای گسترش وزارت علوم مجوز راه اندازی آن را صادر نمود.

ابوالفضل فراهانی بیان نمود: اغلب این رشته محل ها در  گروه علوم انسانی بوده و در اکثر استان های این دانشگاه توزیع گردید.

دانشگاه پیام نور هم به صورت الکترونیکی و هم به سبک معمول دانشگاه در این رشته محل ها از سال آینده دانشجو پذیرش می نماید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید