آزمون
مجوز ادامه تحصیل مجدد رایگان به داوطلبان پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش درباره آرای دیوان عدالت اداری درباره ۲ بند دفترچه کنکور بیان نمود: با این رای افرادی که یکبار از آموزش رایگان استفاده کردند، در مقطع دیگر هم می توانند در دوره روزانه شرکت کنند.

طبق رای دیوان کسانی که قبلا در دوره روزانه در مقطع لیسانس تحصیل نمودند و اکنون در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز در دوره روزانه قبول گردیدند، مجاز می باشند در این دوره قبولی تحصیل نمایند. قبلاً اجبار بود که برای ادامه تحصیل به پردیس های شهریه ای بروند ولی اکنون این اجبار با رای دیوان از بین رفت.

دیوان عدالت اداری در واقع در رای جدید خود آرای سال های ۹۲ و ۹۴ خود را تثبیت نمود و این آرا بیشتر ناظر به رشته های علوم پزشکی می باشد. در آن آرا تاکید شد که نمی توان افراد را اجبار نمود که پس از قبولی دوباره در دوره روزانه، برای ادامه تحصیل به پردیس بروند و شهریه پرداخت کنند.

رئیس سازمان سنجش بیان نمود: در انتهای رای دیوان عدالت اداری تاکید شد که یک بار در سال ۹۲ و یک بار در سال ۹۴ آیین نامه های اجرایی مورد شکایت را ابطال نموده، در واقع در رای جدید مجددا آنها را ابطال نمود.

وی افزود: وقتی به آرای سال ۹۲ و سال ۹۴ برگردیم می بینیم که دیوان، مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت را ابطال نمود. البته موضوع تحصیل رایگان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم نیز در همان آرای سال ۹۲ و سال ۹۴ مطرح بود که ما در سازمان سنجش برداشت خودمان را اعلام نمودیم.

وی افزود: شاکیان مربوط به رشته های پزشکی می باشند، پیش از این برخی که در دوره روزانه و در مقطع لیسانس تحصیل نمودند، مجددا اقدام به شرکت در آزمون نمودند و وقتی وارد رشته پزشکی روزانه گردیدند، وزارت بهداشت بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی به آنها اعلام نمود که باید در پردیس شهریه پرداز ادامه تحصیل نمایند. این داوطلبان نسبت به این موضوع شکایت نمودند.

داوطلبان به این دلیل که این دو تحصیل در دو مقطع جداگانه بوده شکایت نمودند. دیوان عدالت اداری نیز سال های ۹۲ و ۹۴ نسبت به این موضوع رای صادر نمود و ما نیز عینا رای دیوان را به وزارت بهداشت فرستادیم. سازمان سنجش در بحث آیین نامه ها و قوانین در ارتباط با وزارتخانه ها به صورت مستقیم سیاستگذاری نمی کند و تنها رای دیوان را ارسال می کنیم و این وزارتخانه ها هستند که باید اعلام کنند چه موضوعی در دفترچه کنکور درج گردد.

در واقع آنچه در دفترچه کنکور درج گردید با نامه های رسمی وزارت بهداشت بوده است. این موضوع امسال هم خواهد بود و رای دیوان در حکم قانون است و ما باید آن را اجرا کنیم. هم ما به عنوان سازمان سنجش و هم وزارت بهداشت این قانون را اجرا می نماییم.

آرای دیوان در این موضوع در حوزه وزارت علوم چندان مصداق ندارد. چرا که در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم دو شکل برخورد می شود. فردی که از آموزش رایگان دانشگاهها استفاده می کند یک سری تعهدات دارد یا آن تعهدات را انجام می دهد و یا پول آموزش رایگان خود را پرداخت می کند و هر مقطعی که علاقمند می باشد می تواند ادامه تحصیل دهند. اگر فرد تعهد خود را به انجام نرساند در صورت قبولی در دوره روزانه باید شهریه آن را پرداخت نماید.

دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش بیان نمود: شکایت داوطلبان و رای دیوان ناظر بر رشته های علوم پزشکی می باشد و ما هم به عنوان سازمان سنجش موظف می باشیم که آن را اجرا نمایم و اجرا می نماییم.

همین الان می توانید ثبت نام کنید