ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت
دانشگاه علمی کاربردی در حال شرط راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد حسین امید سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در نشست مدیران روابط عمومی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان نمود: زمانی که دانشگاه به ماموریت اصلی خود در مقاطع کاردانی و کارشناسی باز گردد می توان برای راه اندازی مجدد دوره های ارشد برنامه ریزی نمود.

این دانشگاه در سال های گذشته با فراز و نشیب هایی همراه بوده و در حدود ۲۳ سال فعالیت خود مسیر مستقیمی را طی ننموده، هدف از تاسیس این دانشگاه تربیت نیروی متخصص و ماهر برای صنایع و دستگاه های مختلف کشور بود و در ابتدای فعالیت، این مسیر در دانشگاه طی گردید اما در ادامه دانشگاه از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.

محمد حسین امید گفت: لذا دانشگاه های نظری و کلاسیک کشور طی سال های گذشته نیروی مورد نیاز کشور و حتی مازاد بر نیاز در حوزه کارشناسی و بالاتر را تربیت نمودند، در حالی که وظیفه این دانشگاه تربیت نیروی ماهر برای کشور می باشد.

مقطعی که آموزش عالی کشور بنا به برخی ضرورت ها به سمت کمی گرایی حرکت کرد این دانشگاه نیز به سمت راه اندازی رشته های شبه مهارتی رفت و از ماموریت خود که ایجاد رشته های شغل محور و مهارت محور بود، دور گردید.

در دوره ای به دلیل جمعیت زیاد داوطلبان در پشت کنکور ظرفیت زیادی در آموزش عالی برای جذب افراد ایجاد شد به گونه ای که دانشگاه های دولتی از ۶۰ دانشگاه به ۱۴۰ دانشگاه افزایش پیدا کرد و این افزایش ظرفیت به دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و علمی کاربردی نیز رسید.

محمدحسین امید با اشاره به ارائه ۸۰ هزار کد مدرسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان نمود: بسیاری از مدرسان فارغ التحصیل دوره های نظری می باشند و شاید ۲۰ درصد آنها قادر به تدریس دوره های مهارتی باشند. لذا باید از خبرگان حوزه های مختلف برای تدریس در این دانشگاه استفاده نمود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی بیان نمود: برنامه داریم برای مدرسان این دانشگاه شاخص های استاندارد تعریف و تدوین نماییم، درحال برنامه ریزی برای جذب مدرسان خبره در دانشگاه می باشیم، درحال حاضر سامانه جذب مدرسان دانشگاه بسته می باشد.

زمانی که توانستیم دانشگاه را در مقاطع کاردانی و کارشناسی به ماموریت اصلی خود باز گردانیم قادر می باشیم دوره های کارشناسی ارشد را مجددا راه اندازی نماییم.

امید گفت: دانشگاه علمی کاربردی زودتر از سایر دانشگاه های کلاسیک و نظری کشور می‌تواند نسل سومی گردد چرا که انعطاف پذیری لازم و کافی را دارد و با محیط کار و تولید مانوس تر می باشد.