به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: بازنگری کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی کودکان با نیازهای خاص انجام شد.

آخرین فعالیت های صورت گرفته در کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بشرح؛ بازنگری رشته کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی نهایی شده و  بازنگری دکتری این رشته می باشد.

علی فتحی آشتیانی گفت: بازنگری رشته های کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، خانواده و شغلی پایان یافت و اینک درحال بررسی رشته مشاوره توانبخشی می باشیم که بخشی از کارها پیش رفته و طی یک تا دو ماه آینده نهایی خواهد شد.

علی فتحی آشتیانی بیان نمود:  کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی کودکان با نیازهای خاص نیز دستور کار می باشد که هر دو همزمان در حال بازنگری هستند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید