شورای عالی آموزش و پرورش
 راه اندازی مجدد دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان نمود: دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی درحال بررسی برای راه اندازی می باشد و در صورت جمع بندی های لازم این دوره ها دایر می شود.

دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه بسیار تخصصی و موضوعی می باشد و اکنون درحال مطالعه و بررسی برای راه اندازی این دوره ها می باشیم.

محمدحسین امید افزود: این دوره ها کاملا متفاوت با دوره های ارشد در دیگر دانشگاه ها می باشد.

وی بیان نمود: در صورت راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد در این دانشگاه، این دوره ها تخصصی، محدود، موضوع محور و به صورت خاص می باشد.

محمدحسین امید اعلام نمود: در دوره های کارشناسی ارشد مورد نظر این دانشگاه، دانشجویان با راهنمایی و هدایت اساتید بر روی موضوعات خاص کاربردی تحقیق می نمایند ، بصورتی که نتیجه این پروژه ها مورد استفاده در صنعت قرار گیرند.