به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد دکتر محمدرضا علمی بیان نمود: با توجه به اهمیت روزافزون علوم محیط زیست و لزوم ایجاد شاخه‌های جدید در این علم، نیاز به تربیت و آموزش متخصصان در شاخه‌های جدید می باشد، که با اعلام موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ محیط زیست گرایش برنامه‌ریزی محیط زیست در دانشگاه یزد راه اندازی می شود.

دکتر محمدرضا علمی گفت: مشکلات محیط زیستی ایران، نیازمند متخصصان آشنا به مسائل و مشکلات محیط زیست می باشد و نظارت بر روند توسعه منطبق با شرایط اکولوژیک ضروری است.

برنامه‌ ریزی برای توسعه همه جانبه، نیازمند درک تمامی ابعاد اکولوژیک و دید اکوسیستمی است تا عوارض جانبی توسعه، عاملی برای نابودی زمینه حیات ما نباشد و توسعه در ابعاد مختلف با نگرش محیط زیست پایدار انجام شود.

رشته برنامه‌ریزی محیط زیست را یکی از شاخه‌های علم محیط زیست می باشد که متخصصان آن با توجه به آموخته‌های خود قادر به ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست هستند.

دکتر علمی گفت: متخصصان این رشته با شناخت مشکلات محیط طبیعی و انسانی باید بتوانند برای انسان سکنی گزیده در محیط، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از سرزمین انجام دهند.

این افراد باید با تعامل با سایر کارشناسان در رشته‌های مختلف و همچنین مشارکت در طرح‌های آمایش سرزمین و انجام برنامه‌های مدیریت استراتژیک، مشکلات آتی کشور در زمینه‌های مختلف محیط زیست را کاهش دهند.

 مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد افزود: زمینه اشتغال دانش‌آموختگان این رشته با توجه به ماهیت بین رشته‌ای آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم بوده و در بخش خصوصی نیز مشارکت در طرح‌های مختلف توسعه‌ای در شرکت‌های مشاور امکان پذیر می باشد.