به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه شهید بهشتی اسامی پذیرفته شدگان ذخیره آزمون دکتری (نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵اعلام نمود.

با توجه به اینکه تعدادی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۵ در بیش از یک رشته و دانشگاه به طور مشروط پذیرفته شده اند و با سپردن تعهد در یکی از رشته های مذکور، پذیرش نهایی می شوند.

بنابراین پس از بازه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (۲ مرداد ۹۵ الی ۱۱مرداد ۹۵ )، وضعیت سایر داوطلبان دارای شرایط پذیرش، بررسی و افراد واجد شرایطی که اسامی آنها به عنوان ذخیره در پیوست اعلام شده است بر اساس ضوابط و ظرفیت، جایگزین و به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می شوند.

اسامی مندرج در پیوست صرفاً جهت اطلاع داوطلبان می باشد و هیچ حقی برای پذیرش ایجاد نمی نماید.

افرادی که اسامی آنها اعلام شده درخواست شده از مراجعه حضوری به دانشگاه و تماس تلفنی خودداری نمایند و همچنین توصیه شده جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید