آزمون
8تیر ماه اعلام نتایج اولیه کارشناسی ارشد گروه پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ روز ۸ تیرماه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعلام می گردد و حدود ۵ هزار نفر در رشته های علوم پزشکی پذیرفته می گردند. انتخاب رشته این آزمون در روزهای ۸ تا ۱۱ تیرماه صورت میگیرد.

از مجموع ۷۲ هزار و ۹۸۹ نفر شرکت کننده در ۷۴ رشته علوم پزشکی و ۵ رشته داروسازی حدود ۵۳ هزار نفر یعنی حدود ۷۳ درصد از شرکت کنندگان زن و بیش از ۱۹ هزار نفر مرد بودند.

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در رشته های علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه شاهد، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح در دو نوع دولتی و پرداخت در ۷۴ رشته پذیرفته خواهند شد.

همچنین ظرفیت ۵ رشته داروسازی ۱۳۹ نفر اعلام گردید.

سهمیه های نیروهای مسلح ویژه کارکنان و مستخدمان این دستگاهها نیز به صورت جداگانه اعلام می گردد.

داوطلبان استعداد های درخشان با آزمون و بدون آزمون نیز در سهمیه استعداد درخشان و بر اساس ضوابط پذیرفته می شوند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه جاری در ۷۷ رشته و ۵۶ مجموعه رشته برگزار گردید.