شورای عالی آموزش و پرورش
دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: این کارگروه به فکر حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر ی نمی باشد و نگرانی دراین خصوص نادرست می باشد.

طی جلسه اخیر مدیران گروه‌های مشاوره دانشگاه های کشور با کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی نقطه نظرات مدیران مشاوره دانشگاه های کشور درباره حذف کارشناسی مشاوره پرداخته شد.

طی اعلامیه قبل، کارشناسی رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی اصلاح و تربیت و مشاوره همه باهم ادغام شده و یک رشته روانشناسی ایجاد شد. اما بنا به دلایلی به برخی از دانشگاه ها بعد تصویب رشته کارشناسی روانشناسی نیز این مجوز داده شد که بتوانند تنها یک دوره دیگر دانشجوی کارشناسی مشاوره پذیرش نماید.

در راستای اجرای این موضوع مشکلاتی در برخی از دانشگاه ها ایجاد گردید از این رو مقرر شد گروهی برای بررسی بیشتر و توجه به نقطه نظرات مدیران کارگروه های مشاوره دانشگاه ها تشکیل شود تا برخی از مشکلات اجرایی که در دانشگاه ها ایجاد شده را رفع کرده و برخی از خواسته های به جای این افراد را تامین نماید.

وی گفت: گروه های مشاوره کشور یک نگرانی نیز دارند مبنی براینکه این مساله مقدمه ای برای حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود که ما اعلام می کنیم این نگرانی درست نیست و کارگروه روانشناسی به فکر حذف این دوره در مقاطع مذکور نمی باشد. این طرز فکر با القاء برخی از شبهات از سوی برخی افراد ایجاد گردید.

به طور حتم گرایش های مختلف مشاوره مانند مشاوره خانواده، مدرسه، شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد دکتری را خواهیم داشت و اگر کمیته مدیران مشاور دانشگاه ها نیز پیشنهادی خوبی داشته باشند، به آن توجه می شود.