به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی آخرین وضعیت بررسی رشته روانشناسی و گرایش های آن را در این کارگروه تشریح نمود.

آخرین وضعیت بررسی رشته روانشناسی در کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی انجام شد و رشته کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب گردید و اگر سازمان سنجش آموزش کشور آن را در برنامه سال آینده خود قرار دهد دانشگاه‌های علاقمند می توانند در این رشته دانشجو پذیرش نماید.

از فعالیت های دیگری که درباره سایر رشته ها در کارگروه روانشناسی انجام گرفته می توان به اتمام رشته کارشناسی ارشد مشاوره با سه گرایش خانواده، مدرسه و شغلی اشاره نمود که برای تصویب به شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ارسال می شود.

وی گفت: همچنین کارهای مربوط به دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی در شورای تحول انجام شده اما یک ایراد توسط شورای تحول به آن وارد گردید، که فعالیت های مربوط به کارشناسی ارشد این رشته نیز انجام شده و باید باهم کار شود که در جلسه آینده کارگروه روانشناسی این موضوع مطرح می شود و در صورت تصویب همزمان با دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی هر دو برای سال آینده ارائه می گردد.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: کارهای مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی مثبت نیز در کمیته های تخصصی انجام گردید و مقرر شد برای بررسی به کارگروه روانشناسی ارائه گردد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید