علوم پزشکی
رشته تخصصی طب سنتی ایرانی ایجاد می شود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمود خدادوست مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نمود: در هدف نهادینه شدن آموزه های طب سنتی، ایجاد رشته دستیاری طب سنتی ایرانی تصویب گردید.

نشست شورای عالی برنامه ریزی که با حضور وزیر بهداشت برگزار گردید، در این نشست تصویب ایجاد رشته دستیاری طب سنتی ایرانی اعلام شد و هدف از ایجاد این رشته، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی ایران در نظام سلامت بیان گردید.

عزم جدی و رویکرد حمایتی وزیر بهداشت از طب سنتی ایرانی در خصوص مهمترین مصوبات این نشست و نیز پیگیری جدی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ویزیت و خدمات طب سنتی از دبیر خانه شورای عالی بیمه مورد تاکید واقع شد.

خدادوست گفت: در این نشست مقرر گردید، تعهدات قانونی فارغ التحصیلان طب سنتی به حداقل ممكن تعدیل گردد و در جلسه مشتركی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، معاونت آموزشی و مدیر كل طب سنتی موضوع نهایی گردد.

ورود پایلوت آموزه های طب ایرانی در شبکه بهداشت و درمان و آموزش بهورزان تصویب شد و مقرر گردید این طرح با آموزش بهورزان ۱۰ دانشگاه منتخب وارد فاز عملیاتی گردد.

وی به لزوم نهادینه شدن آموزه های حفظ تندرستی و ارتقا سلامت در حوزه طب سنتی تاکید کرد و بیان نمود: پایه طب سنتی ایرانی- اسلامی بر ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهاست به همین منظور اضافه شدن دو واحد درسی تحت عنوان آشنایی با مبانی طب سنتی در كلیه رشته های علوم پزشكی به صورت اجباری تصویب شد.

تسریع در ابلاغ آیین نامه «تعیین محدوده فعالیت پزشکان و ارائه دهندگان خدمات طب سنتی کشور» از سوی معاونت درمان مورد تاکید قرار گرفت چرا که طب سنتی ایرانی-اسلامی ظرفیت بسیار بزرگی برای ارائه خدمات سلامت دارد و توجه و استفاده عاقلانه از آن می تواند بسیاری از چالشهای امروز سلامت مردم را بر طرف کند.

خدادوست بیان نمود: یکی از بندهای سیاست های کلی سلامت، طب سنتی می باشد و وزارت بهداشت ۱۱ راهبرد و ۳۴ سیاست اجرایی برای گسترش این طب مبتنی بر شاخص های دقیق تدوین کرده و در چشم انداز هم پیش بینی گردید.