شورای عالی آموزش و پرورش
راه اندازی بانک اطلاعاتی و استارت آپ علوم انسانی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم بیان نمود: بانک اطلاعاتی علوم انسانی متشکل از اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و پژوهشگاه های این حوزه توسط شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی تشکیل می شود.

اطلاعات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه علوم انسانی در بانک اطلاعاتی علوم انسانی قرار می گیرد تا طبق آن در تمام نقاط کشور به این بانک دسترسی وجود داشته باشد.

همچنین اعضای کمیته های تخصصی شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی انتخاب و به زودی احکام این اعضا صادر می گردد و کمیته ها تشکیل می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت های شورای پژوهش و فناوری توسط این کمیته ها برنامه ریزی و دنبال خواهد شد.

در این شورا سه کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، کاربرد و توسعه فناوری در علوم انسانی و هنر و امور حمایتی و پشتیبانی پژوهشی علوم انسانی و هنر تشکیل می گردد.

دانشگاه ها و پژوهشگاه های فعال در حوزه علوم انسانی باید برنامه ریزی کنند تا استارت آپ های مرتبط با این حوزه برای جوانان فعال در این زمینه راه اندازی می گردد.

با راه اندازی استارت آپ های علوم انسانی فضای ارائه ایده های کسب و کار و فضای کارآفرینی و خلاقیت نیز در کشور فراهم می شود.