تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد
توضیحات متن

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سعید مینایی، مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس بیان نمود: راه اندازی دوره دکتری علوم شناختی – زبان شناسی در دانشگاه تربیت مدرس ضروریست و هدف از تاسیس این رشته را می توان تربیت محقق و متخصص در زمینه علوم شناختی زبان بیان کرد و بصورتی که از طریق بازبینی و بازتعریف مدل های مختلف شناختی، ‌ به تحلیل زبان به عنوان قوایی زیستی- اجتماعی فرهنگی بپردازد.

این رشته نه تنها به ماهیت زبان انسان پی می برد بلكه زمینه لازم را برای فهم و شناخت سایر قوا و كاركردهای شناختی وی در ابعاد نظری و كاربردی فراهم می آورد.

سعید مینایی افزود: دانش آموختگان این رشته می توانند به نظریه پردازی، بازبینی و بازتعریف نظریه ها و مدل سازی در چارچوب كلان علوم شناختی زبان بپردازند و تحلیل های مرتبط با حوزه های شناختی را به كار برده و از این طریق در پژوهش خود به تعامل با دانشمندان سایر رشته های علوم شناختی بپردازند.

پس از بحث و بررسی اعضای شورا در این جلسه ، راه اندازی دوره دکتری رشته علوم شناختی زبان شناسی با اكثریت آرا تصویب شد.