دانش آموختگان علوم پزشکی
بررسی تاسیس ۳۸ رشته و ۳۷ مرکز تحقیقاتی وزارت بهداشت

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ تاسیس ۳۸ رشته در مقاطع مختلف، ۳۷ مرکز تحقیقاتی و ایجاد ۳ مجتمع آموزش عالی سلامت در شورای معین شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بررسی شد.

دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دکتر احمد خالق نژاد در بیست و پنجمین نشست شورای معین شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اعلام نمود: درخواست های واصله از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

شورای معین شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان بازوی مشورتی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی پیش از برگزاری جلسات این شورا برگزار شده و درخواست های واصله با رویکرد کارشناسی در این جلسه بررسی می گردد.

وی گفت: در واقع نتایج جلسات شورای معین به عنوان ورودی های جلسات شورای گسترش بوده و بررسی های کارشناسی که در این شورا انجام می شود سیاستگذاری در شورای گسترش را تسهیل می نماید.

احمد خالق نژاد گفت:  درخواست تاسیس ۳۷ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین تاسیس ۳ مجتمع آموزش عالی سلامت دیگر مباحث مورد بررسی این نشست بود.

همچنین در زمینه توسعه رشته مقاطع علوم پزشکی نیز تاسیس و راه اندازی ۲ رشته در مقطع  فوق تخصص ، ۵ رشته در مقطع دکتری تخصصی ، ۶ رشته در مقطع Ph.D و ۱۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، ۱۱ رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و ۱ رشته در مقطع کاردانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

نتایج این درخواست ها پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به دانشگاهها و دانشکده های مربوطه اعلام می شود.

همین الان می توانید ثبت نام کنید