به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مظفر شریفی مدیرکل پژوهشی وزارت علوم بیان نمود: در سال جاری روند پذیرش دانشجو در مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها تغییر کرده و پذیرش دانشجو نیز در این مراکز کاهش یافته است.

طبق برنامه وزارت علوم تنها پژوهشگاه های دولتی بزرگ می توانند دانشجوی تحصیلات تکمیلی پذیرش نمایند، همچنین پژوهشگاه هایی می توانند پذیرش دانشجو داشته باشند که دارای برنامه راهبردی و زیرساخت های لازم مانند اعضای هیات علمی مناسب هستند.

مظفر شریفی  بیان نمود: پژوهشگاه ها باید پروژه های کاربردی را در کشور اجرا نمایند، لذا این مراکز درصورتی می توانند دانشجو پذیرش نمایند که دارای طرح کاربردی باشند و دانشجویان را در اجرای این پروژه ها وارد نمایند.

وی افزود: درگذشته مراکز پژوهشی خصوصی و غیردولتی نیز می توانستند دانشجو پذیرش نمایند که از سال جاری این مراکز دیگر مجاز به پذیرش دانشجو نمی باشند.

برنامه وزارت علوم این می باشد که پذیرش دانشجو در مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها کاهش یابد و تنها مراکز پژوهشی بزرگ دولتی که دارای زیرساخت مناسب مانند اعضای هیات علمی می باشند می توانند دانشجو  پذیرش نمایند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید