به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه صنعتی ارومیه برای نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۵ انجام می گیرد.

داوطلبان پذیرش در دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه باید مدارک ثبت نامی خود را تا ۲۵ اردیبهشت ماه به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال نمایند.

پذیرش در این دوره ها براساس برگزاری مصاحبه علمی می باشد، که زمان برگزاری مصاحبه از طریق سایت این دانشگاه به نشانیhttp://www.uut.ac.ir/ اعلام می گردد.

رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی مکاترونیک، مهندسی عمران، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی معدن، فیزیک و ریاضی کاربردی رشته های مورد پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ارومیه می باشند.