به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعلام نمود: تاکنون ۱۶ رشته دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی در حوزه پدافند غیرعامل در دانشگاه‌های کشور با همکاری  وزارت علوم راه‌اندازی گردید.

تهدیدات با منشأ غیرطبیعی بیشتر از طریق دانش، علم و تکنولوژی ایجاد می‌شوند که باید در کشور با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بتوانیم این نوع تهدیدات را شناسایی و با آنها مقابله نماییم.

با توجه به اینکه تهدیدات با منشأ علمی، تهدیدات متغیر هستند بنابراین این نوع تهدیدات، دانش‌پایه می باشند و باید برای آنها مطالعه، تحلیل و آنالیز علمی انجام شود.

هم اکنون نظریات مختلف علمی از سوی دشمنان ما صورت می‌گیرد و دولتمردان آنها مجری این نظریات هستند که ما باید با تقویت مراکز علمی بتوانیم با این نظریات مقابله کنیم.

در سال‌های گذشته در وزارت علوم به توفیقاتی در حوزه تهدید شناسی دست یافته‌ایم ولی باید این موضوعات گسترش پیدا کند.

سردار غلامرضا جلالی با اشاره به لزوم بازنگری رشته‌های دانشگاهی افزود: باید رشته‌های دانشگاهی به نحوی تدوین شوند که بتوانند راهکارهای مقابله با تهدید را نیز ارائه نمایند.

وی گفت: عمدتاً رشته‌های دانشگاهی ما به موضوع تهدید توجه نمی‌کنند و راه‌حل مقابله با آن را نیز نمی‌توانند ارائه کنند. به طور مثال مقام معظم رهبری به موضوع جنگ اقتصادی اشاره نمودند و این در حالی است که رشته‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصاد دانشگاه‌ها نمی‌توانند راهکارهای مقابله با این تهدید را شناسایی و ارائه نمایند.

رئیس سازمان پدافند بیان کرد: امروز بزرگترین چالش کشور ما جنگ اقتصادی می باشد و نگاه دانشی ما نباید این موضوع را نادیده بگیرد، هر نوع فناوری که وارد کشور می‌شود باید از سوی مراکز دانشگاهی و علمی، تحلیل و آنالیز گردد تا راه‌ های مقابله با تهدیدات آنها شناسایی گردد.