به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران بیان نمود: جلسه معاونان آموزشی دانشگاه های تهران برای هماهنگی در آزمون دکتری و اقدامات دانشگاه ها در مرحله دوم این آزمون برگزار گردید و طی این جلسه  نحوه پذیرش مرحله دوم داوطلبان آزمون دکتری را بررسی نمودند.

بخاطر برخی ابهامات که دانشگاه ها درخصوص آزمون دکتری و مرحله دوم این آزمون داشتند این جلسه با مسئولین سازمان سنجش برگزار گردید.

دانشگاه ها طبق حدنصاب نمراتی که اعلام نمودند داوطلبان آزمون دکتری را برای مصاحبه دعوت می کنند که طبق این تعداد داوطلبان معرفی شده به  برخی از دانشگاه ها زیاد می باشد.

لذا برگزاری مصاحبه برای همه معرفی شدگان آزمون دکتری به دانشگاه ها سخت و زمان بر است که قرار شد دانشگاه ها ابتدا از این افراد ارزیابی تخصصی انجام دهند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید