به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از فارس؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فرهاد حسین زاده لطفی بیان نمود: امکان ادامه تحصیل دانشجویان ترک تحصیل کرده این دانشگاه درصورتی که داننشجو از دانشگاه اخراج نشده باشد فراهم گردید.
همچنین گفت: البته دانشجو باید به واحد مربوطه تقاضا دهد تا در کمیسیون خاص وضعیت وی بررسی گردد و پس از جلساتی که در کمیسیون موارد خاص با حضور کارشناسان مسئله مربوط به ترک تحصیل فرد و دلایل آن بررسی می شود فرد می تواند در صورت نظر مثبت کمیسیون ادامه تحصیل دهد.
با توجه به اینکه دلایل بیشتر دانشجویان در کمیسیون موارد خاص مورد قبول واقع می شود بیشتر موارد این چنینی پذیرفته شده و امکان ادامه تحصیل برای آن ها فراهم می گردد.
زمان اعلام نتیجه آزمون دکتری نیز، هنوز بطور دقیق  مشخص نمی باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید