به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طبق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم پژوهشگاه مواد و انرژی برای مهرماه سال جاری دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش می نماید.

داوطلبان ثبت نام برای پذیرش در دوره های دکتری بدون آزمون پژوهشگاه مواد و انرژی باید مدارک خود را تا ۱۰ اردیبهشت ماه به نشانی الکترونیکی postgrad@merc.ac.ir ارسال نمایند.

پژوهشگاه فوق برنامه دارد در همه گرایش های رشته مهندسی مواد و رشته مهندسی پزشکی – بیومواد دانشجوی دکتری بدون آزمون برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو دکتری پذیرش نماید.

ارسال مدارک و تشکیل پرونده از سوی داوطلب برای پذیرش در این دوره ها به معنی پذیرش قطعی وی برای انجام مصاحبه نمی باشد و نتایج پس از ارزیابی و امتیاز دهی به فعالیت ها و سوابق داوطلبان تعیین و در وب سایت پژوهشگاه اعلام می گردد.

پذیرش قطعی داوطلبان در این دوره ها منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.