به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر طاهره چنگیز  دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی بیان کرد:  آزمون الکترونیک پیش کارورزی دوره اول این آزمون در اسفندماه سال ۹۴ برگزار گردید و دور دوم این آزمون دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ برگزار خواهد شد.

باتوجه به ماموریت محوله به منطقه ۷ آمایشی درخصوص برگزاری آزمون الکترونیک پیش کارورزی دوره اول این آزمون در اسفندماه سال ۹۴ برگزار شد و پیرو موافقت معاون آموزشی وزارت بهداشت دور دوم این آزمون دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود.

دکتر طاهره چنگیز افزود: کلیه دانشجویانی که در آزمون پیش کارورزی اسفند ۹۴ مردود شده اند و مجوز شرکت در آزمون بعدی را دارند، می توانند پس از ثبت نام در دانشگاه محل تحصیل در این آزمون شرکت نمایند.

لازمست دانشگاههای علوم پزشکی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، حداکثر تا چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون را به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام نمایند.

دانشجویان متقاضی از دانشگاههای خارج از کشور که در آزمون پیش کارورزی اسفند ۹۴ مردود شده اند باید به صورت مستقیم از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ثبت نام و طی فرآیند اداری اقدام نمایند.

با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در این آزمون، نمره حدنصاب قبولی مشابه آزمون اسفند ۱۳۹۴ و برابر ۹۸ می باشدد.

دکتر طاهره چنگیز افزود: نتایج نهایی آزمون پس از بررسی اعتراض های احتمالی به کلید پاسخنامه، ۳۰ اردیبهشت ۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرکت کنندگان و دانشگاههای محل تحصیل دانشجویان اعلام می شود.  

وی گفت: شرکت در این آزمون نیز به عنوان یک نوبت از نوبت های مجاز شرکت دانشجو در آزمون پیش کارورزی محسوب می شود.

دانشجویان پزشکی پیش از ورود به مرحله کارروزی خود باید یک آزمون جامع پیش کارورزی بگذرانند که این آزمون در جدیدترین تغییرات آموزش پزشکی به صورت الکترونیکی و با محوریت اجرا توسط دانشگاه های علوم پزشکی منطقه ۷ آمایش شامل اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد برگزارخواهد شد.