عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر علمی سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی بیان نمود: سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، دبیرخانه ثابت این همایش در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران قرار دارد و همایش مذکور به صورت چرخشی در دانشگاه‌های معتبر دولتی برگزار می‌ گردد.

ارتقاء کیفیت مهمترین اولویت مسوولین وزارت علوم در دولت یازدهم می باشد و این همایش در راستای این اولویت برگزار خواهد شد.

دبیر علمی سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در مورد محورهای این همایش بیان نمود: برنامه‌های درسی، سیاست‌گذاری در راستای ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها، جذب نیروی علمی در دانشگاه‌ها و غیره مهمترین محورهایی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حاتمی در پایان به این سؤال درخصوص میهمانان و سخنران های این همایش گفت: در این همایش یک مقام مسؤل از نهاد اعتبارسنجی دانشگاه‌های اسپانیا، قائم‌مقام وزیر علوم، نماینده‌ای از وزارت بهداشت و صاحب‌ نظران و مدیران ارشد نظام آموزش عالی حضور دارند و برخی از آنها به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.